fredag den 1. december 2006

Rosenkranse med seks led

August Ziggelaar S.J.

I Erlingshofen, nær Eichstätt i Bayern, har sognekirken Mariæ Besøgelse en smuk træskulptur af Maria som rosenkransens dronning. Ganske passende er Maria omgivet af en krans af roser, en rosenkrans. Hvad der menes med roser, viser det kartouche, der hænger nederst: Ave Maria, bønnen Hil dig, Maria. Billederne på denne gentagne bøn, roserne, afveksler med afbildnin ger fra Jesu lidelse, ligesom bønnen Fadervor skiller rosenkransens led. Men når man ser nærmere til, lægger man mærke til forskelle fra den rosenkrans, vi kender og beder. At den ukendte kunstner har skåret fem roser ud til hvert led, kan måske forstås ved, at der ikke var plads til de ti Hil dig Maria, som vi beder i hvert led. Til hvert led er der en engel, der respektfuldt peger mod Vor Frue, og de er seks engle, ligesom der er seks led. Vi kender nu til dags til flere former for rosenkrans, men de plejer at have fem led. Sådan var der altså ikke endnu på dette billede fra årene 1670 til 1680.
     Vi har et andet eksemplar af en gammel rosenkrans, fra slutningen af det sekstende århundre de, nemlig den hellige Peter Canisius' egen rosenkrans. Hvert led har ti små perler til Hil dig, Maria, sådan som vi kender det den dag i dag, adskilt af større perler til Fadervor, men der er seks led.
Så den hellige Peter Canisius har ved sin rosenkrans 3 + 6 x 10 = 63 gange hilst Guds Moder med sit Hil dig, Maria. Hvorfor?
     Fra gammel tid har man antaget, at Maria var femten år gammel, da hun fødte Jesus. Man har også sluttet af Evangelie-beretningerne, at Jesus levede 33 år i sit jordiske liv her på Jorden. Men hvor længe levede Vor Frue på jorden efter Jesu Himmelfart og indtil sin egen optagelse i himlen? Den hellige Birgitta fra Vadstena har i sine Åbenbarelser mange enkeltheder, der ikke står i Evangeliet. I Åbenbarelsernes syvende bog, det 26. kapitel fortæller Guds Moder den hellige Birgitta, at hun levede på Jorden femten år efter Jesu Himmelfart. 15 + 33 + 15= 63.
     Dette forklarer, hvorfor rosenkransen stadig begynder med tre enkelte Hil dig, Maria. Tysk tradition, efterfulgt af katolikker i Danmark, har gjort disse tre Hil dig, Maria til bønner om de tre dyder, der har Gud til genstand og motiv: ... Jesus, som forøge vor tro ... som styrke vort håb ... som opflamme vor kærlighed.
Tre og tres Hil dig, Maria blev måske for meget. Man må have glemt forbindelsen med Marias leveår, da man skar det sidste led bort. Man kunne også forkorte rosenkransen ved at bede fem Hil dig, Maria for hvert led. Det er måske, hvad kunstneren i Erlingshofen har gjort. Kan han have bedt 6 x 5 = 30 Hil dig, Maria for at hilse Maria i de år, som hun havde levet uden Jesus?
     De tre, nu fire gange fem mysterier, må være kommet i brug efter at han man havde mistet forbindelsen med Marias leveår. Rosenkransen blev mere en bøn om Jesu livs mysterier end om Marias leveår.