Afsluttende bønner

     Salve Regina:
Hil dig, o dronning. Hil dig, miskundheds moder.
Vot liv, vor glæder og vort håb, vær hilset.
Til dig vi råber. Evas landflygtige sønner:
fra tårernes dale med suk og med klage stedse bønnen mod dig stiger:
O bønhør os, du vort værn og tilflugt.
Se til os ned med mildt og kærligt moderblik i vor elendighed.
Og når engang vi af fangenskabet ska udløses,
lad os din søn, vor Herre Jesus skue.
O gode, o milde, o kære Jomfru Maria.


     Leo XIIIs bøn om Ærkeengelen Michaels beskyttelse:
Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær du vort værn mod djævelens ondskab og list. Ydmygt beder vi om, at Gud vil knægte ham.
Og du, himmelske hærfører: fordriv med guddommelig kraft Satan og de andre onde ånder, som til sjælenes ulykke strejfer omkring i verden, og kast dem i helvede.
Amen.                                                                 

   "Sub tuum præsidium" er den ældste mariabøn, vi kender.
Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, hellige Gudsmoder!
Vend dig ikke bort fra os, når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud af alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.      

Ingen kommentarer:

Send en kommentar