Rosenkransens bønner

Som enhver anden bøn begynder rosenkransen med Korstegnet:
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

* * *
Indledningen til rosenkransen består af vedhænget:
Et kors, en stor perle og tre små perler. 
Man starter med korset, hvor man beder Trosbekendelsen:
Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens Skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet; som nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Guds Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

     Den store perle er ligesom alle andre store perler i rosenkransen Fader vor-perler:
Fader vor! Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen

De tre små perler i indledningen er ligesom alle andre små perler i rosenkransen Ave Maria-perler.
Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus,
Her - i midten af Hil dig, Maria - er der plads til indskud (tilføjelser). Hver af de tre perler i indledningen har sit eget indskud.
1. Som forøge vor tro
2. Som styrke vort håb.
3.  Som opflamme vor kærlighed.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen

Efter de tre Ave Maria beder man Ære være Faderen:
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

 * * *
Resten af rosenkransen består af grupper af én stor Fader vor-perle og ti små Ave Maria-perler. De kaldes dekader eller led.

I hver af de fem dekader har Hil dig, Maria et forskelligt indskud. I dette eksempel tager vi indskuddet til første dekade af glædens mysterier:

Først den store perle:
Fader vor! Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen

Hver af de ti små perler:
Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som du undfangede ved Helligånden.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Hver dekade afsluttes med Ære være Faderen:
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

og Bønnen fra Fatima.
Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild!
Før alle sjæle ind i Himlen, og hjælp især dem der trænger mest til din barmhjertighed.


De næste fire dekader bedes på samme måde, men man tager indskuddene fra de næste fire af Glædens mysterier.
Man kan også i stedet bede Smertens mysterier, Lysets mysterier eller Herlighedens mysterier.

Normalt beder man
Glædens mysterier mandag og lørdag,
Smertens mysterier tirsdag og fredag,
Lysets mysterier torsdag
Herlighedens mysterier søndag og onsdag.

Når man er nået hele vejen rundt, altså alle fem dekader af ét mysterium, afslutter man rosenkransen med Salve Regina og Leo XIIIs bøn. I oktober tilføjes Sub tuum præsidium.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar