lørdag den 1. december 2018

Bed rosenkransen i oktober


Pave Frans

Den Hellige Fader har besluttet at opfordre alle de troende i hele verden til at bede rosenkransen hver dag i oktober, der jo er rosenkransens måned. Derudover opfordrer han til at vi som Guds folk forener os i fællesskab og bod ved at bede den hellige Guds Moder og Ærkeenglen Michael for at beskytte Kirken fra Djævelen, som altid søger at splitte os fra Gud og hinanden.

    Paven opfordrer os altså til at afslutte rosenkransbønnen med den gamle Mariabøn Sub tuum præsidium, og Leo XIII's bøn til sankt Michael, ærkeenglen der beskytter os og hjælper i kampen mod ondskab (se Johannes' åbenbaring 12, 7-12).

     Paven opfordrer de troende i hele verden om at bede om, at den hellige Guds Moder må tage Kirken under sin beskyttende kappe for at bevare den mod angreb fra den onde, den store anklager, og på samme til gøre Kirken mere bevidst om den skyld, de vildfarelser, de fejl og de overgreb, som er blevet begået både nu og før i tiden og gøre den opsat på uden tøven at kæmpe for, at det onde ikke må sejre.


    Bønnen  "Sub tuum præsidium" lyder som følger:
Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, hellige Gudsmoder! Vend dig ikke bort fra os, når vi anråber dig i vor nød, men fri os altid ud af alle farer, du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.
          (Bønnebogen s, 194)


     Leo XIIIs bøn om Ærkeengelen Michaels beskyttelse:
Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær du vort værn mod djævelens ondskab og list. Ydmygt beder vi om, at Gud vil knægte ham.
Og du, himmelske hærfører: fordriv med guddommelig kraft Satan og de andre onde ånder, som til sjælenes ulykke strejfer omkring i verden, og kast dem i helvede.
Amen.                                                                    
(Bønnebogen s. 356)


Fra Ave Marias særnummer oktober 2018.
Kilde: vatican.va - 29. september 2018. 
Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar